https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/
Ikona
Ikona Strefa klienta
Ikona Umów prezentację

MES sterowanie i rejestracja produkcji

Produkcja MRP

Vendo.MES przydziela zadania pracownikom produkcyjnym i monitoruje przebieg realizacji. Na bieżąco jest rejestrowane wykonanie produkcji, braki, przestoje i ich przyczyny. Integracja ze sterownikami i czujnikami umożliwia precyzyjne określenie czasu pracy maszyn i poprawę ich wykorzystania.