VENDO.ERP® MES

VENDO.MES służy do zbierania informacji o realizacji produkcji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transferu na obszar biznesowy. System MES wykorzystuje technologie informatyczne, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki umożliwiając zbieranie informacji bezpośrednio z maszyn lub przy udziale pracowników bezpośrednio-produkcyjnych. 

Funkcjonalność systemu MES w VENDO.ERP

 • śledzenie i wizualizacja produkcji w czasie rzeczywistym,
 • śledzenie rzeczywistego czasu i wydajności pracy maszyn i ludzi
 • śledzenie rzeczywistych przestojów maszyn
 • rejestracja przyczyn przestojów nieplanowanych,
 • rejestracja i kontrola wykonania zleceń produkcyjnych na poziomie operacyjnym,
 • zbieranie informacji o wadach i jakości produkowanych części,
 • możliwość pobierania danych ze sterowników 
 • natychmiastowe powiadamianie o zatrzymaniach maszyn występujących w czasie produkcji,
 • możliwość wprowadzania danych automatycznie (maszyna), jak i ręcznie (operator),
 • jeden system – pełna dwukierunkowa wymiana danych z modułami VENDO.ERP® Produkcja i Harmonogramowanie
 • pracownik na hali produkcyjnej działa na jednym panelu operatorskim – VENDO.Czytnik
 • generowanie automatycznych raportów, szczegółowa analiza zgromadzonych informacji,
 • podsumowania i rozliczenia kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich produkcji.

Moduł MES w VENDO.ERP® wykorzystywany jest w obszarach: 

 • produkcji,
 • zarządzania jakością,
 • utrzymania ruchu,
 • zarządzania personelem produkcyjnym.

Dzięki otwartemu standardowi wymiany danych ma szerokie możliwości fizycznej współpracy z większością urządzeń z rynku automatyki przemysłowej, w tym:

 • zbierającymi dane terminalami,
 • przemysłowymi komputerami PC,
 • czytnikami kodów kreskowych,
 • kartami wejść/wyjść w celu cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • adapterami sieciowymi,
 • dedykowanymi czujnikami 
 • graficznymi interfejsami prezentującymi rysunki wykonawcze na stanowisku pracy.

Korzyści 

 • wzrost produktywności i optymalizacja wykorzystania zasobów,
 • wzrost wskaźnika OEE,
 • skrócenie czasu cyklu produkcyjnego,
 • obniżenie kosztów produkcji,
 • poprawa wizualizacji produkcji w toku,
 • skrócenie przestojów nieplanowanych,
 • poprawa jakości produkcji,
 • zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych,
 • możliwość efektywnego zarządzania niespodziewanymi zdarzeniami i łatwiejszego podejmowania decyzji w związku z pojawiającymi się incydentami,
 • architektura systemu pozwala wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów o ograniczonych budżetach, chcących monitorować jedynie najważniejsze, kluczowe zasoby, równocześnie nie wykluczając możliwości rozbudowy do kompleksowego i spójnego środowiska manufacturing intelligence (MI).

Raportowanie

Wszystkie informacje znajdują się w jednym systemie, w jednym miejscu; użytkownik nie musi poszukiwać ich w różnych źródłach. Gromadzenie danych zorganizowane jest sprawnie i zawsze w sposób dopasowany do potrzeb, zapewniając natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji produkcyjnych poprzez przejrzysty, intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs. Oprogramowanie MES zawiera zestaw gotowych do użycia analiz dobranych dla procesów produkcyjnych, które można dodatkowo rozbudowywać lub modyfikować.

Moduł MES w VENDO.ERP® zostało wyposażone w zestaw wskaźników KPI (Key Performance Indicators), umożliwiających analizę efektywności, m.in.OEE, OLE i OPE. W szczególności OEE (Overall Equipment Effectiveness) to kluczowy parametr monitorujący dostępność i efektywność wykorzystania maszyn oraz jakość produkowanych wyrobów. Wskaźnik OEE bazuje na trzech składowych, z których każda odwzorowuje inny aspekt procesów produkcyjnych.

W obszarze zarządzania personelem produkcyjnym system VENDO.ERP® umożliwia monitorowanie czasów przystąpienia do pracy i zakończenia pracy, identyfikację osób odpowiedzialnych za incydenty, a także gromadzenie danych dla potrzeb procesów płacowych.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.