ikona z kołem zębatym

Kalkulacja produkcji

kojarzona głównie z procesem produkcyjnym,  faktycznie odbywa się już w dziale handlowym, na etapie ofertowania. Polega na  określeniu przybliżonej wartości zamówienia, w oparciu o technologię wykonania i zgodnie z przyjętymi dla danego zlecenia kryteriami.

Technologiczna kalkulacja produkcji

Przygotowywana na wczesnym etapie kalkulacja ma charakter technologiczny, co oznacza, że otrzymana w wyniku kalkulacji wartość wyliczana jest na podstawie karty technologicznej danego wyrobu, lub w przypadku produktu nieopisanego jeszcze technologicznie, w oparciu o dane, na podstawie których powstanie ten opis.

Dostęp do danych

Powiązania pomiędzy poszczególnymi modułami wchodzącymi w skład VENDO.ERP® i bieżący przepływ informacji pomiędzy nimi sprawia, że proces kalkulacji przebiega szybko i sprawnie. Większość danych niezbędnych do wyceny (koszty poszczególnych materiałów i półwyrobów, koszty robocizny, czas trwania operacji, itp. ) pochodzi z systemu i automatycznie pojawia się w oknie kalkulacyjnym, rolą operatora jest dopisanie brakujących wartości i kontrola aktualności danych. System umożliwia półautomatyczną aktualizację podstawowych, najczęściej zmieniających się wartości, tj. kosztu surowców, pracy, kooperacji.

Szablony

Podstawę kalkulacji stanowi szablon zawierający formuły odzwierciedlające zależności pomiędzy poszczególnymi wielkościami i wartościami. Kalkulacja następuje automatycznie, a otrzymane wyniki uwzględniają wszystkie zadane warunki. Nowe szablony, służące kalkulacji nowych produktów mogą być tworzone od podstaw lub bazować na istniejących już szablonach (konfiguracja szablonu nie wymaga wiedzy programistycznej). Bardziej złożone szablony, dotyczące nietypowych kalkulacji mogą zostać opracowane i zaimplementowane do systemu jeszcze na etapie wdrożenia.

Przechowywane w bazie, gotowe kalkulacje można dowolnie sortować i filtrować wg. wybranych wartości i kryteriów. Pozwala to na sprawdzenie, czy produkt o takich samych lub podobnych parametrach był już wcześniej kalkulowany. Bazowanie na danych historycznych i korzystanie ze zrealizowanych wcześniej kalkulacji w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza proces wyceny a w konsekwencji cały proces ofertowania.

Raport PreInPost

Dodatkową korzyścią wynikającą z prowadzenia kalkulacji z zastosowaniem systemu VENDO.ERP® jest możliwość zestawiania, porównywania i analizowania poszczególnych wartości. Najczęściej wykorzystywaną funkcjonalnością jest raport PreInpost.

Składają się na niego trzy wartości:

  • koszt wytworzenia ustalony w toku kalkulacji,
  • koszt wytworzenia wyliczony szczegółowo z uwzględnieniem uwag technologa.
  • faktyczny koszt wytworzenia.

Analiza

Analiza wartości zestawionych w raporcie PreInpost pozwala kontrolować, na dowolnym poziomie szczegółowości, jakość wyceny i jej zgodność ze stanem faktycznym. Właściwe umiejscowienie różnic pomiędzy poszczególnymi wartościami pozwala zidentyfikować problem i wprowadzić stosowne do sytuacji modyfikacje, czy to w obszarze kalkulacji czy samego wytwarzania.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.