ikona z kołem zębatym

Harmonogramowanie produkcji

to nic innego, jak szeregowanie, układanie w optymalnej kolejności, przyjętych do realizacji zleceń produkcyjnych. W zależności od sprecyzowanych przez organizację celów, szeregowanie to odbywa się wg. konkretnego wzorca opierającego się na przyjętych założeniach i kryteriach.

Harmonogramowanie produkcji w oparciu o zadany algorytm

Standardowe algorytmy, dostarczane wraz z systemem VENDO.ERP® działają w oparciu o priorytety zleceń oraz oczekiwany przez Klienta termin realizacji. Algorytmy mają charakter układający, tzn. że ich nadrzędnym celem jest właściwe, zgodne z wprowadzonymi założeniami  poukładanie poszczególnych operacji niezbędnych do realizacji przyjętego zlecenia.

Dodatkową możliwością jest zastosowanie algorytmów optymalizujących, których zadaniem jest optymalizacja realizowanych procesów produkcyjnych, zgodnie z ustalonymi kryteriami (np. minimalizacja kosztów przezbrojeń, skrócenie czasy realizacji poszczególnych operacji, itp.).

Automatyzacja

Harmonogram produkcji sporządzać można ręcznie, półautomatycznie lub automatycznie. Kompleksowość rozwiązania VENDO.ERP®, spójność współpracujących ze sobą modułów i dostęp do przechowywanych w nich danych pozwalają na maksymalne wykorzystanie informacji zapisanych w systemie i zapewniają wysoki poziom automatyzacji w procesie harmonogramowania.

Informacje, w oparciu o które sporządzany jest harmonogram to :

 • zlecenia produkcyjne,
 • technologie oraz zawarte w ich ramach normatywy dla poszczególnych operacji,
 • informacje dotyczące dostępności zasobów (materiałów, półwyrobów, maszyn, urządzeń i pracowników), w tym:
  • kartoteki materiałowe,
  • kalendarze stanowisk i grup roboczych,
  • matryce umiejętności,
 • informacje dotyczące planowanych przestojów,
 • informacje online z paneli na produkcji (postęp realizacji zlecenia, awarie, przezbrojenia),
 • planowane terminy dostaw surowców.

Jakość, skuteczność, efektywność

Jakość sporządzonego harmonogramu jest w głównej mierze zależna od danych, na których bazujemy.

Z punktu widzenia skuteczności i efektywności opracowanego harmonogramu bardzo istotnym elementem jest bieżąca rejestracja postępów na produkcji.  Rejestrowane dane pozwalają na aktualizację przyjętego harmonogramu, dostarczają informacji o stanie faktycznym realizacji zleceń i zapewniają kontrolę na każdym etapie procesu produkcyjnego. Jest to szczególnie istotne w przypadku zaistnienia zdarzeń nieplanowanych, nieuwzględnionych w harmonogramie, a wpływających na jego dalszy przebieg.

Metody harmonogramowania w VENDO.ERP®

Harmonogramowanie w przód – Celem tej strategii jest wyznaczenie daty rozpoczęcia oraz zakończenia operacji produkcyjnych, przy czym wartością wyjściową jest pierwsza z dat. W tym przypadku algorytm układający rozpoczyna szeregowanie operacji produkcyjnych od daty zadanej jako data rozpoczęcia realizacji zlecenia.

Harmonogramowanie wstecz – Celem jest wyznaczenie terminu rozpoczęcia pierwszej operacji produkcyjnej, przy czym wartością wyjściową jest data zakończenia realizacji całego zlecenia. Aby osiągnąć zamierzony cel konieczne jest skrupulatne określenie czasu trwania poszczególnych operacji z uwzględnieniem dostępności poszczególnych zasobów i planowanych w tym czasie przerw i przestojów. Dodatkowo uwzględnić należy możliwość wystąpienia innych, niezaplanowanych zdarzeń, które mogą wpłynąć na faktyczny czas realizacji zlecenia.

Prezentacja graficzna

Opracowane harmonogramy produkcji prezentowane są w postaci interaktywnych wykresów Gantta. To prosty i czytelny sposób na przedstawienie:

 • rozplanowania operacji (z podziałem na stanowiska, maszyny, grupy robocze, zlecenia produkcyjne),
 • zaawansowania realizacji konkretnych zadań,
 • aktualnie wykonywanych prac,
 • występujących opóźnień.

Harmonogramowanie produkcji z VENDO.ERP®

może być szybkie, łatwe i skuteczne. Warunkiem koniecznym jest rzetelne opracowanie danych i czuwanie nad ich bieżącą aktualizacją. Odpowiednio wysoka jakość przetwarzanych informacji i ich zgodność ze stanem faktycznym gwarantują wysoką jakość opracowanego harmonogramu i zwiększają szansę na realizację zlecenia zgodnie z przyjętym planem.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.