https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Dofinansowanie produkcji na Podlasiu

tagi:

opublikowano:

22.08.2018 r.

 Wsparcie dla firm produkcyjnych z województwa podlaskiegopodlasie

RPO 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – to program, który pozwala na dofinansowanie działań zmierzających ku poprawie efektywności realizowanych procesów produkcyjnych. W ramach uzyskanej pomocy możliwy jest zakup nowych maszyn, urządzeń oraz systemów informatycznych.

Termin konkursu:
od 23 sierpnia do 24 września 2018 r.

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Celem programu jest szeroko pojęte wprowadzenie innowacji w sektorze produkcyjnym.

Kto może wnioskować?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Co można sfinansować?

  • wydatki związane z przygotowaniem projektu (dokumentacja techniczna),
  • wydatki związane z energetyką odnawialną (do 10% wartości projektu),
  • nadzór budowlany i inwestorski,
  • materiały i roboty budowlane,
  • wydatki na zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (do 10-15% wartości projektu),
  • koszty nabycia środków trwałych: maszyn i urządzeń, sprzętu produkcyjnego,
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna),
  • koszty związane z nabyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych – mogą być kwalifikowalne wyłącznie, gdy zostanie wykazany ich nierozerwalny związek z procesem produkcyjnym i niezbędność do realizacji celów projektu,
  • środki transportu – wyłącznie samochody specjalne (gr. 743) oraz pozostały tabor bezszynowy (gr. 76) oraz wyłącznie dla firm, które nie prowadzą działalności w sektorze transportu,
  • usługi doradczo-szkoleniowe (do 10% wartości projektu).

Jaka jest wartość dofinansowania?

Wartość projektu: od 100 tys. do 12 mln zł.

Jaką część projektu można sfinansować?

Dofinansowanie: 70% – mikro i małe przedsiębiorstwa, 60% – średnie przedsiębiorstwa.

Wydatki w ramach pomocy de minimis – 50%

Jak zacząć?

Skontaktuj się ze swoim opiekunem lub napisz maila na adres biuro@cfi.pl.
Przedstaw swoje plany inwestycyjne.
Wyraź zgodę na weryfikację.

Przypominamy, że procedury i formalności związane z wnioskowaniem możesz powierzyć współpracującej z nami firmie INTERLOGIC.