https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Dla kogo dotacje w zachodniopomorskim?

tagi:

opublikowano:

21.11.2018 r.

Środki unijne dla przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego

RPO 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Termin konkursu:
od 3 grudnia 2018 r. do 1 marca 2019 r.

Typ projektu: inwestycyjny

Cel projektu:

Wdrożenie innowacji w sektorze MŚP.

Kto może wnioskować?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Specjalizacje, jakim dedykowany jest konkurs:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Co można sfinansować?

 • zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia),
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych – patenty, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna, licencje,
 • zakup nieruchomości oraz materiałów i robót budowlanych.

Jaką część projektu można sfinansować?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu  wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy stanowiący udział w wydatkach kwalifikowalnych wynosi:

 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
4 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
500 000,00 zł.

Jak zacząć?

Skontaktuj się ze swoim opiekunem lub napisz maila na adres biuro@cfi.pl.
Przedstaw swoje plany inwestycyjne.
Wyraź zgodę na weryfikację.

Przypominamy, że procedury i formalności związane z wnioskowaniem możesz powierzyć współpracującej z nami firmie INTERLOGIC.