https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/
Ikona
Ikona Strefa klienta
Ikona Umów prezentację

Czy warto inwestować w dobre = skuteczne systemy ERP?


Gracjan Przeniosło, Sales Manager w CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP®

Już każdy manager wie, że zintegrowany system ERP (Enterprise Resource Planning) odgrywa kluczową rolę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zapewniając szerokie spektrum wsparcia i korzyści. To oprogramowanie, które integruje różne obszary działalności, takie jak zarządzanie zamówieniami, produkcją, finansami, zasobami ludzkimi, magazynowaniem i innymi. Dlatego nikogo z kierownictwa firmy produkcyjnej już nie trzeba przekonywać, że rola ERP w biznesie jest niezwykle istotna.

Czy warto inwestować w dobre = skuteczne systemy ERP?

System ERP umożliwia scentralizowane zarządzanie danymi i procesami, eliminując podwójne wprowadzanie danych i minimalizując ryzyko błędów. Zapewnia pełny wgląd w zasoby i umożliwia optymalne planowanie wykorzystania zasobów. ERP dostarcza informacji strategicznych, narzędzi raportowania i analizy, automatyzuje procesy oraz usprawnia przepływ informacji. To prowadzi do skrócenia czasu realizacji zamówień, zmniejszenia kosztów operacyjnych, zwiększenia produktywności pracowników i poprawy obsługi klienta. System ERP jest niezwykle ważny w konkurencyjnym środowisku rynkowym, umożliwia elastyczność i skalowalność oraz szybką reakcję na zmiany rynkowe, przyczyniając się do długoterminowego sukcesu firmy.

Różnorodność systemów ERP

Na polskim rynku istnieje wiele dostawców systemów klasy ERP, którzy działają zarówno jako producenci, jak i dystrybutorzy. Systemy te różnią się pod względem funkcjonalności i dostosowania do różnych branż. Dlatego podczas wyboru systemu ERP warto zwrócić uwagę na kilka istotnych cech, które mają bardzo duży wpływ na późniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Funkcjonalność branżowa

Dostawcy ERP specjalizujący się w produkcji często oferują specjalistyczne funkcje i moduły, które są dostosowane do unikalnych potrzeb tej branży. Obejmują pełne zarządzanie procesem produkcyjnym, planowanie zapasów, zarządzanie zamówieniami klientów, zarządzanie jakością, obsługę serwisu posprzedażowego i wiele innych charakterystycznych dla tej konkretnej gałęzi rynku. Istotne jest też tzw. doświadczenie branżowe, to znaczy czy danych dostawca ma już zrealizowane podobne wdrożenia w branży produkcyjnej.

VENDO.ERP® to Eksperci w Produkcji, to system dedykowany przedsiębiorstwom produkcyjnym z zaawansowanymi rozwiązaniami, które wspierają działanie przedsiębiorstwa produkcyjnego. VENDO.ERPâ to zespół doświadczonych konsultantów z kilkunastoletnim doświadczeniem w tej branży.

Integracja z urządzeniami

Istotnym elementem na jaki warto zwrócić uwagę dokonując wyboru systemu ERP dla produkcji jest możliwość integracji tego systemu z urządzeniami i maszynami produkcyjnymi, umożliwiając automatyzację i monitorowanie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można zbierać dane o wydajności maszyn, zużyciu surowców, wydajności pracy itp., co umożliwia lepsze zarządzanie produkcją.

VENDO.ERP® jest przygotowane na komunikację z zewnętrznymi urządzeniami, z maszynami między innymi za pomocą czujników IoT (Internetu Rzeczy). Czujniki IoT są montowane na maszynach, a dane z tych czujników są przesyłane do systemu MES w VENDO.ERP®, który analizuje i wykorzystuje je do zarządzania procesem produkcyjnym. Taka integracja umożliwia bieżący monitoring i analizę danych w czasie rzeczywistym, – umożliwia generowanie powiadomień, gdy parametry maszyn przekraczają ustalone limity lub występują nieprawidłowości. Dzięki temu można podjąć działania zaradcze przed wystąpieniem poważniejszych problemów, planować konserwacje czy optymalizacje.

Dla przykładu w produkcji spożywczej przy wykorzystaniu czujników IoT współpracujących z VENDO.ERP® możemy śledzić temperaturę i wilgotność powietrza na linii produkcyjnej oraz nawet podczas przechowywania i transportu produktów. Późniejsza analiza tych danych zgromadzonych w VENDO.ERP® pozwala w pełni panować nad jakością produktów. Natomiast wykorzystanie narzędzia do powiadamiania takiego jak VENDO.ERP® Notyfikacje pozwala podjąć szybką reakcję w momencie wykrycia odstępstw od ustalonych standardów.

Zarządzanie kosztami i zapasami

W branży produkcyjnej zarządzanie kosztami i zapasami jest kluczowe – pozwala na efektywne funkcjonowanie firmy. Optymalizacja procesów, minimalizacja marnotrawstwa i lepsze wykorzystanie zasobów pomagają obniżyć koszty produkcji, co znacząco wpływa na marże. Zbyt wysokie zapasy lub niewłaściwe nimi zarządzanie doprowadza do przechowywania nadmiernej ilości surowców lub gotowych produktów może generować dodatkowe wydatki związane z magazynowaniem oraz obsługą zapasów.

VENDO.ERP® śledzi i kontroluje koszty związane z procesem produkcji. Monitoruje koszty surowców, zapasów, pracy, energii, utrzymania maszyn i innych czynników, które wpływają na całościowe koszty produkcji. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu wbudowanych w system narzędzi do tworzenia własnych analiz generuje raporty, dzięki czemu można na bieżąco analizować zmienność wydatków, identyfikować obszary oszczędności i optymalizować procesy w celu minimalizacji kosztów. Skuteczne zarządzanie kosztami i zapasami jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu firmy, pomaga zwiększyć konkurencyjność, efektywność operacyjną oraz utrzymać stabilność finansową.

Planowanie produkcji

Planowanie produkcji to jeden z najważniejszych procesów w firmie produkcyjnej. Dostawcy systemów ERP oferują w swoich narzędziach funkcje planowania produkcji. Ważne jest, żeby system ERP umożliwiał elastyczne planowanie i reagowanie na zmienne warunki.

VENDO.ERP® to „ekspert w planowaniu produkcji”, to zaawansowane algorytmy harmonogramowania, które uwzględniają wiele czynników: kalendarz maszyn, umiejętności pracowników, dostępność materiałów, narzędzia oraz strukturę hierarchiczną wyrobu i operacji, dostępność surowców, harmonogramy produkcji, możliwości maszyn, preferencje klientów itp. Wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji (AI), VENDO.ERP® jest w stanie optymalizować plany produkcyjne i sterować całym procesem wytwórczym. Poprawia efektywności poprzez osiągnięcie określonych wskaźników, jak terminowości realizacji, skrócenie cyklu produkcyjnego, zmniejszenie czasu potrzebnego na zmianę narzędzi (przezbrojenia), oraz obniżenie kosztów produkcji. Dzięki wykorzystaniu AI i zaawansowanych algorytmów, VENDO.ERPâ uwzględnia wiele zmiennych i znajduje optymalne rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększenia wydajności i rentowności firmy.

Monitorowanie jakości

Szczególnie istotne w branży produkcyjnej jest monitorowanie jakości procesów i produktów. Niektóre systemy ERP oferują moduły do zarządzania jakością, które umożliwiają kontrolę jakości na różnych etapach produkcji, zarządzanie reklamacjami klientów i śledzenie działań naprawczych.

VENDO.ERP® pozwala skutecznie monitorować i doskonalić jakość swoich produktów oraz procesów produkcyjnych. Zapewnia lepszą widoczność i kontrolę stanów poszczególnych stanowisk, parametrów w czasie rzeczywistym, identyfikację problemów jakościowych, doskonalenie procesów oraz spełnienie wymagań norm i regulacji branżowych.

VENDO.ERP® optymalizuje również łańcuch dostaw, dzięki zgromadzonym danym dotyczących dostępności surowców, czasu dostawy, kosztów transportu i innych parametrów które mogą być indywidualnie skonfigurowane. VENDO.ERP® pomoże w zarządzaniu dostawami optymalizując również harmonogram dostaw.

Analiza danych

Systemy ERP specjalizujące się w branży produkcyjnej często oferują zaawansowane narzędzia do analizy danych. Narzędzia te pozwalają na monitorowanie wskaźników wydajności operacyjnej, identyfikowanie obszarów do optymalizacji, generowanie raportów i prognozowanie wyników.

VENDO.ERP® umożliwia przekształcenie danych dotyczących różnych obszarów działania przedsiębiorstwa, gromadzonych w systemie i zaprezentowanie ich w postaci czytelnych i łatwych do analizy raportów, stanowiących źródło wiedzy będącej podstawą podejmowanych decyzji. Wbudowane w poszczególne moduły VENDO.ERPâ predefiniowane analizy obejmują obszary sprzedaży, magazynu, produkcji i księgowości. W każdym z powyższych obszarów dostępnych jest wiele raportów, które można modyfikować w zależności od wymagań, ale też tworzyć własne wykorzystując narzędzia wbudowane w system VENDO.ERP®. Każdy z raportów prezentuje inny aspekt działania, obejmuje inne wartości lub kryteria ich doboru. Wielość dostępnych zestawień i ich zróżnicowanie pozwala na wybór optymalnego w danym momencie raportu.

Różnice między dostępnymi na rynku systemami ERP mogą być znaczne. Wybór odpowiedniego rozwiązania dla konkretnej firmy produkcyjnej powinien uwzględniać indywidualne potrzeby. Ale też skalę działalności, budżet oraz możliwości dostosowania i integracji systemu z istniejącą infrastrukturą IT firmy.

Uniwersalny ERP czy branżowy ERP?

Dlaczego warto wybrać system ERP, który jest dedykowany konkretnej branży? Oto kilka przykładów złych wyborów, które zakończyły się niepowodzeniem.

Jednym z nich jest wdrożenie systemu ERP w znanej sieci dyskontów spożywczych. Ta sieć podjęła próbę wdrożenia ERP w swojej organizacji. Projekt napotkał liczne problemy, w tym opóźnienia, błędy w funkcjonalnościach i trudności w adaptacji przez personel. W rezultacie dyskont zdecydował się zawiesić projekt i zatrudnić zewnętrzną firmę do zarządzania swoimi operacjami.

Innym przykładem jest wdrożenie ERP w znanej na świecie firmie kosmetycznej. W 2013 firma ta zainwestowała w nowy system ERP. Jednak projekt napotkał liczne trudności, w tym problemy techniczne, przekroczenie budżetu i opóźnienia. W rezultacie firma poniosła znaczne straty finansowe, a jego zdolność do obsługi zamówień i dostaw została poważnie zakłócona.

W 2010 roku brytyjski operator sieci przesyłowych energii elektrycznej i gazu, podjęła próbę wdrożenia nowego systemu ERP. Jednak projekt napotkał trudności, a wprowadzenie systemu zostało opóźnione o kilka lat. Problemy techniczne i błędy w zarządzaniu projektem spowodowały zakłócenia w operacjach operatora oraz znaczne koszty dodatkowe. W konsekwencji operator złożył pozew przeciwko dostawcy usług IT w związku z nieudanym projektem wdrożenia ERP.

Te kilka przykładów wskazuje jednoznacznie, że wybór odpowiedniego, dopasowanego systemu ERP, który uwzględnia specyfikę branży firmy jest bardzo ważny. Śmiem twierdzić, że jednym z wielu powodów był właśnie wybór systemu ERP, który nie uwzględniał specyfiki branży klienta. A systemy dla danej branży to ERP zaprojektowane i opracowane z myślą o potrzebach i wymaganiach danej branży. A to pozwala firmom osiągnąć większą efektywność, zoptymalizować procesy i zwiększyć konkurencyjność na rynku. Już sam projekt wdrożenia systemu ERP jest bardzo trudny. Warto postawić na dostawcę rozwiązania, który zna specyfikę danej branży, oraz posiada wieloletnie doświadczenie poparte konkretnymi wdrożeniami.

Eksperci w produkcji

Na rynku dostępnych jest wielu dostawców systemów ERP. Ważne jest, żeby spojrzeć na ich doświadczenie w danej branży i portfel klientów o zbliżonym zakresie działalności. Ale także przeanalizować system pod kątem funkcjonalności, który dostarczają.

VENDO.ERP® to Eksperci w Produkcji. Pomogliśmy wielu przedsiębiorstwom udoskonalić procesy biznesowe, poprawić jakość i wydajność. Oferujemy zaawansowane narzędzia i funkcjonalności, które pozwalają naszym klientom skutecznie zarządzać ich biznesem.

Przykłady wdrożeń

Firma ELA – Wyrób Folii i Opakowań, skorzystała z systemu VENDO.ERP®, żeby zoptymalizować swoje procesy produkcyjne. Dzięki temu osiągnęli znaczący wzrost wydajności, co przyczyniło się do zwiększenia konkurencyjności na rynku. Kolejnym przykładem jest firma MERKSON, działająca w branży metalowej i automotive. Wdrożenie VENDO.ERP® umożliwiło im skuteczne zarządzanie produkcją oraz optymalizację procesów, co przełożyło się na efektywność i rentowność działalności.

W przedsiębiorstwie do obróbki metali, DO-MET, wdrożenie VENDO.ERP® przyczyniło się do poprawy rejestracji zdarzeń na produkcji oraz wsparcia działań produkcyjnych. Dzięki temu firma osiągnęła większą efektywność w realizacji zamówień i podniosła jakość swoich usług. W branży motoryzacyjnej firma SARIV skorzystała z optymalizacji procesów przy wykorzystaniu VENDO.ERP®, co zaowocowało 30% wzrostem wydajności oraz automatyzacją zamówień. Dzięki temu klientowi udało się skutecznie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na swoje produkty. W CYPRYS Produkcja Mebli, VENDO.ERP® umożliwił nieprzerwaną i terminową produkcję. Dzięki narzędziom oferowanym przez system, firma zyskała większą kontrolę nad swoimi procesami produkcyjnymi, zwiększyła zadowolenie klientów i wzrost sprzedaży.

Podobne korzyści odnotowała również firma KRATKI.PL Marek Bal, której produkcja przebiega teraz sprawniej i zgodnie z harmonogramem. Wdrożenie VENDO.ERP® pozwoliło na usprawnienie procesów i zapewnienie nieprzerwanej produkcji, co przekłada się na zadowolenie klientów i rozwój firmy. Wdrożenie systemu VENDO.ERP® odniosło również sukcesy w innych branżach, takich jak metalowa – w firmie MET-EUROSYSTEM. Wspierając te firmy, VENDO.ERP® zapewniło ciągłość produkcji i usprawnienie procesów biznesowych.

VENDO.ERP® umożliwia mądre i efektywne zarządzanie dla przedsiębiorstw. System jest dostosowany do różnych branż z sektora produkcyjnego. To pozwala naszym klientom osiągać lepsze wyniki, rozwijać się na rynku i osiągać przewagę konkurencyjną.

Dobry wybór

Dobry wybór dostawcy i systemu ERP ma kluczowe znaczenie dla sukcesu wdrożenia w przedsiębiorstwie. Dopasowanie rozwiązania branżowego jest niezwykle istotne, zwłaszcza w kontekście produkcji. Ważne, żeby wybrane rozwiązanie idealnie pasowało do specyfiki i potrzeb firmy produkcyjnej.

W odróżnieniu od innych firm, które oferują rozwiązania ERP, nasza firma jest twórcą systemu, co daje nam unikalną przewagę. Mamy głęboką wiedzę branżową i doświadczenie w dziedzinie produkcji, dlatego rozumiemy specyfikę i wyzwania, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa. A wdrażając poprzez „dobre praktyki” (best practices), możemy zapewnić naszym klientom optymalne rozwiązanie dostosowane do ich specyficznych potrzeb i wymagań. Wiedza i ekspertyza pozwalają nam wprowadzać kastomizacje w systemie VENDO.ERP®, tak żeby doskonale odpowiadał na potrzeby klienta. A dzięki elastyczności i umiejętności dostosowywania systemu do wymagań, zapewniamy, że wdrożenie VENDO.ERP® spełni oczekiwania. Naszym celem jest dostarczenie rozwiązania, które nie tylko usprawni procesy biznesowe, ale przyczyni się do osiągnięcia korzyści operacyjnych i konkurencyjnych. Dlatego masz pewność, że otrzymasz rozwiązanie idealnie dopasowane do Twojej branży i unikalnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

systemy ERP

Author: Justyna Forystek

Date: 22 sierpnia 2023

Mapa drogowa cyfrowej transformacji


Autor: Bartłomiej Rutkowski

Konkurencyjność w erze przemysłu 4.0.

W dzisiejszym, niezwykle dynamicznym świecie biznesu cyfrowa transformacja stała się nieodzownym elementem sukcesu i budowania konkurencyjności. Przedsiębiorstwa w Polsce doskonale wiedzą, że powinny dostosować się do zmieniających się tendencji technologicznych oraz rosnących oczekiwań klientów. Cyfrowa transformacja i wykorzystanie dostępnego potencjału technologicznego stały się kluczowymi czynnikami poprawy efektywności operacyjnej, budowania innowacji produktów i usług oraz tworzenia wartości dla klientów.

Mapa drogowa cyfrowej transformacji

Jednym z kluczowych aspektów cyfrowej transformacji przedsiębiorstw jest dość modne w ostatnich latach pojęcie przemysłu 4.0, odnoszące się w głównej mierze do integracji zaawansowanych technologii: sztucznej inteligencji (AI), Internetu rzeczy (IoT), analizy danych (Big Data), robotyki czy automatyzacji, w celu rozwoju inteligentnych fabryk i procesów produkcyjnych. Przemysł 4.0 jest wiodącym nurtem transformacji cyfrowej firm produkcyjnych i zdecydowanie wymaga strategicznego podejścia. Doskonałym narzędziem, które wspiera budowę strategii transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jest mapa drogowa.

Składniki mapy drogowej

Mapa drogowa określa cele, obszary działalności, zadania i ich priorytety oraz poszczególne kroki
transformacji cyfrowej, które przedsiębiorstwo musi podjąć, aby zrealizować przyjęte w niej założenia. To właśnie mapa drogowa definiuje strategię cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa. Istotne elementy mapy drogowej obejmują poniższe aspekty.

Ocena stanu obecnego

Całościowa ocena własnej infrastruktury technologicznej, systemów, procesów i kompetencji. Identyfikujemy obszary wymagające usprawnień oraz określamy priorytety transformacji. Ustalenie jasnych celów, które chcemy osiągnąć przez implementację strategii cyfrowej transformacji. Zdefiniowane cele powinny być związane z budowaniem konkurencyjności, innowacjami (produktowymi, procesowymi), efektywnością operacyjną i obsługą klienta.

Technologie i narzędzia

Mapa drogowa powinna wskazać potrzebę wdrożenia konkretnych technologii, systemów, narzędzi cyfrowych, które wspierają zdefiniowane cele transformacji. Przykładowe technologie to system MES oparty na czujnikach Internetu rzeczy, system optymalizacji i sterowania produkcją klasy APS (sztuczna inteligencja), narzędzia analityczne (systemy klasy BI/Big Data), robotyka czy chmura obliczeniowa.

Kultura organizacyjna

Przemiana cyfrowa wymaga również zmiany kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Mapa drogowa powinna uwzględniać budowę otwartej, innowacyjnej i elastycznej komunikacji, która wspiera współpracę, uczenie się i adaptację do zmian. W tym aspekcie możemy również wesprzeć firmę narzędziami i technologiami, które umożliwią wdrożenie centrów wymiany wiedzy i wewnętrzną dystrybucję informacji.

Kompetencje pracowników

Mapa drogowa powinna definiować obszar podnoszenia umiejętności pracowników, aby skutecznie korzystali z nowych technologii. Niezbędne mogą być nie tylko szkolenia czy programy rozwoju, ale także rekrutacja osób z odpowiednimi kwalifikacjami.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

mapa drogowa powinna również obejmować aspekty związane z zabezpieczeniem danych w wymiarze ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem. Ważnym elementem jest inwestowanie nie tylko w rozwiązania technologiczne, ale także zabezpieczenie prawne, tj. przestrzeganie regulacji dotyczących ochrony danych.

W przygotowaniach do cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa warto podkreślić niezwykle istotną rolę, jaką odgrywają systemy ERP, które integrują i pozwalają zarządzać kluczowymi obszarami biznesowymi przedsiębiorstwa: procesami produkcji, sprzedaży, finansów, łańcuchów dostaw czy personelem. Sprawny i dobrze dopasowany do organizacji system ERP zapewni spójność danych i optymalizację procesów, dzięki czemu umożliwi podejmowanie lepszych decyzji
na podstawie dostępnych i ujednoliconych informacji.

Można zatem stwierdzić, że system klasy ERP jest podstawowym narzędziem wspierającym transformację cyfrową, bo koncentruje wszystkie obszary działalności firmy, automatyzując procesy, i zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Dopiero integracja
systemów ERP z innymi technologiami, takimi jak IoT czy sztuczna inteligencja, umożliwia tworzenie
inteligentnych rozwiązań biznesowych, optymalizację produkcji i usprawnienie działań operacyjnych, tym samym umożliwiając organizacji lepsze zarządzanie.

Po co ta cała cyfrowa transformacja?

Wdrażając strategię cyfrowej transformacji, nie możemy zapomnieć, po co to robimy. Każda zmiana to akcja powodująca reakcję. Wprowadzanie gruntownych zmian w organizacji nigdy nie należało do łatwych i przyjemnych. Spodziewać się możemy różnych zachowań ze strony pracowników i nieprzewidzianych zdarzeń, przeciwności losu. W dzisiejszych czasach konkurowanie wymaga uwzględnienia strategii cyfrowej transformacji. Jeśli połączymy choćby kilka kluczowych elementów przyczyniających się do wzmocnienia pozycji firmy na rynku. Takich jak analiza rynku i tendencji, personalizacja i lepsza obsługa klienta, optymalizacja procesów biznesowych, innowacje i rozwój produktów/usług, kultura innowacji i uczenia się, natychmiast zrozumiemy. Zrozumiemy, że bez odpowiednich narzędzi cyfrowych nie będzie możliwe skuteczne i szybkie:

 • zidentyfikowanie obecnych tendencji oraz zrozumienie oczekiwań i potrzeb klientów,
 • zarządzanie relacjami z klientami, prowadzenie kampanii marketingowych i budowanie lojalności klientów,
 • zintegrowanie procesów biznesowych – efektywne wykorzystanie zasobów, redukcja kosztów i skrócenie czasu reakcji na zmiany rynkowe,
 • inwestycje w badania i rozwój, aby tworzyć innowacyjne produkty i usługi, które spełniają oczekiwania klientów. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy czy analizy danych może się przyczynić do powstania unikalnych rozwiązań i różnicowania się na rynku,
 • stworzenie kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom i ciągłemu doskonaleniu. Usprawnienie komunikacji przez promowanie otwartości na zmiany. Współpracę między zespołami oraz umożliwienie pracownikom rozwijanie umiejętności cyfrowych i dostęp do programów szkoleniowych.

Długofalowa perspektywa

Wdrożenie strategii cyfrowej transformacji to kluczowy czynnik budowy konkurencyjności na rynku w erze przemysłu 4.0. Wszystkie te działania wymagają jednak strategicznego podejścia, które obejmuje analizę rynku. Ale też optymalizację procesów biznesowych, innowacje, personalizację obsługi klienta, rozwój kompetencji pracowników i zmianę kultury organizacyjnej.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii, innowacji i lepszej obsługi klienta – zarówno systemów klasy ERP, jak i wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych (APS, MES, IoT, Big Data) – odgrywa istotną rolę we wdrożeniu strategii cyfrowej transformacji. Powinien być to jednak proces długofalowy, uwzględniający zmieniające się tendencje technologiczne i rynkowe oraz rozwój przedsiębiorstwa. Jako dostawca systemów klasy ERP (VENDO.ERP®) oraz specjalizowanych rozwiązań, m.in. klasy APS opartych na AI (VENDO.Alice) czy IoT (VENDO.MES), wspieramy naszych klientów również w procesie transformacji cyfrowej. Prowadząc proces przygotowania mapy drogowej oraz pozyskując dotacje na wdrożenie innowacji.


Artykuł ukazał się na łamach miesięcznika Production Manager 3/2023

cyfrowa transformacja

Author: Justyna Forystek

Date: 18 lipca 2023

Sztuczna inteligencja w produkcji


Sztuczna inteligencja (AI) w produkcji ma duże znaczenie, zwłaszcza w tak zmiennym i dynamicznym środowisku.

Może przyspieszać procesy produkcyjne, optymalizować działania, redukować koszty, poprawiać jakość i monitorować stan urządzeń. Wykorzystanie AI pozwala również na prognozowanie awarii i automatyzację.

Sztuczna inteligencja w branży produkcyjnej

O przykładach wykorzystania sztucznej inteligencji w systemie ERP opowiada autorowi artykułu pt.: ”Inteligencja w okularach”, który ukazał się w najnowszym numerze dwumiesięcznika KAIZEN, nasz ekspert Gracjan Przeniosło. Opowiada o zaawansowanym systemie planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją – VENDO.Alice, a także o predykcyjnym oprogramowaniu analizującemu zachowanie pracowników w celu poprawy bezpieczeństwa i redukcji strat – VENDO.Cassandra.

Polecamy!


VENDO.Alice

VENDO.Alice to system APS, który wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji do efektywnego planowania i zarządzania procesem produkcji. Jego głównym celem jest optymalizacja harmonogramów produkcyjnych oraz reagowanie na zmiany i wydarzenia na hali produkcyjnej. Ten system jest oparty na praktycznych zastosowaniach sztucznej inteligencji. To pozwala mu doskonalić się na podstawie zgromadzonego doświadczenia i zdobywanej w ten sposób wiedzy.

VENDO.Cassandra

Cassandra to zaawansowane narzędzie analityczne, wykorzystujące sztuczną inteligencję, które prognozuje przyszłe zachowanie zarówno pracowników, jak i organizacji jako całości. To narzędzie pomaga identyfikować wzorce zachowań. Wpływa też na poprawę wyników w różnych obszarach, takich jak bezpieczeństwo, ograniczenie strat czy zarządzanie. Wykorzystuje modele predykcyjne, które nie tylko analizują dane, ale także tworzą elementy gier, co pozwala na wdrożenie zasad Lean Management.

sztuczna inteligencja w produkcji

Author: Justyna Forystek

Date: 10 lipca 2023

Automatyzacja w przemyśle


Automatyzacja odgrywa kluczową rolę w ewolucji i przyszłości przemysłu. Dynamiczny rozwój technologii, takich jak sztuczna inteligencja, robotyka i systemy informatyczne, przyczynia się do coraz większej automatyzacji procesów produkcyjnych.

AUTOMATYZACJA W PRODUKCJI

Wydajność i efektywność produkcji

Wpływ automatyzacji na przemysł jest wieloaspektowy. Po pierwsze, automatyzacja przyczynia się do zwiększenia wydajności i efektywności produkcji. Maszyny wyposażone w zaawansowane systemy informatyczne i technologie są w stanie pracować w trybie ciągłym, eliminując potrzebę przerw i znacznie zwiększając tempo produkcji. To prowadzi do zwiększenia produkcji, obniżenia kosztów i poprawy ogólnej wydajności przedsiębiorstw.

Kontrola jakości

Po drugie, automatyzacja umożliwia lepszą kontrolę jakości wytwarzanych produktów. Zaawansowane maszyny produkcyjne są wyposażone w precyzyjne czujniki i systemy wizyjne, które mogą monitorować procesy produkcyjne w czasie rzeczywistym. To pozwala na wykrywanie ewentualnych wad i błędów w produkcie na wczesnym etapie, co przekłada się na poprawę jakości i redukcję kosztów związanych z wadliwymi produktami.

Bezpieczeństwo

Kolejnym istotnym aspektem wpływu automatyzacji jest zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Automatyzacja pozwala na zastąpienie ludzi w wykonywaniu niebezpiecznych zadań przez maszyny. Pracownicy są zwolnieni z ryzyka związanego z niebezpiecznymi czynnościami, co prowadzi do zmniejszenia liczby wypadków i urazów. Wzrost bezpieczeństwa przekłada się również na zwiększenie efektywności pracy, gdyż pracownicy mogą skoncentrować się na zadaniach wymagających ich umiejętności i kreatywności.

Zmiany strukturalne

Automatyzacja przemysłu przynosi również zmiany strukturalne w rynku pracy. Niektóre zadania, które kiedyś były wykonywane przez ludzi, teraz są wykonywane przez maszyny. To może prowadzić do zmniejszenia ilości dostępnych miejsc pracy w niektórych branżach. Jednak równocześnie pojawiają się nowe możliwości związane z tworzeniem, programowaniem i obsługą nowoczesnych technologii. Powstają nowe stanowiska pracy, które wymagają wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności technicznych.

AI, ML, robotyka

Technologie, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i robotyka będą stale ewoluować, co otworzy nowe możliwości i wyzwania dla przemysłu. Przewiduje się, że maszyny będą coraz bardziej zaawansowane, inteligentne i elastyczne. Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w podejmowaniu decyzji i optymalizacji procesów produkcyjnych. Przykładem wykorzystania sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia, które już z powodzeniem działa w systemie ERP – VENDO.ERP jest VENDO.Alice.

Cobots

Jednym z trendów, który zyskuje na znaczeniu, jest tzw. kolaboracja człowieka z robotem. Maszyny będą współpracować z pracownikami, wspierając ich w wykonywaniu zadań i zwiększając efektywność pracy. Koncepcja „cobots” (roboty współpracujące z człowiekiem) będzie się rozwijać, umożliwiając bezpieczne i harmonijne współdziałanie między maszynami a ludźmi.

IoT i cloud

Przemysł jest świadkiem rozwoju Internetu Rzeczy (IoT) i technologii chmurowych. Maszyny komunikują się ze sobą i wymieniają informacje, w celu lepszej synchronizacji procesów produkcyjnych. Dane zbierane z różnych urządzeń są analizowane i wykorzystywane do podejmowania decyzji optymalizujących produkcję. To pozwala na lepsze planowanie, prognozowanie i zarządzanie w całym łańcuchu dostaw. W systemie VENDO.ERP dostępny jest system VENDO.MES. VENDO.MES jest systemem, który przydziela zadania pracownikom w sektorze produkcyjnym oraz monitoruje postęp ich realizacji. Na bieżąco rejestruje wykonanie produkcji, braki w procesie, przestoje oraz analizuje ich przyczyny. Dzięki integracji ze sterownikami i czujnikami (IoT), umożliwia precyzyjne określanie czasu pracy maszyn oraz doskonalenie ich wykorzystania. VENDO.MES zapewnia kompleksowe narzędzia do zarządzania produkcją, optymalizując efektywność, identyfikując problemy i umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji opartych na danych.

Robotyzacja usług

Innym obszarem, który będzie rozwijał się wraz z automatyzacją, jest robotyzacja usług. Roboty i sztuczna inteligencja będą odgrywać coraz większą rolę w sektorze usług, takim jak logistyka czy obsługa klienta. Automatyzacja będzie miała wpływ na wiele dziedzin i branż, prowadząc do transformacji sposobu działania i tworząc nowe możliwości biznesowe.

Jednak wraz z rozwojem automatyzacji pojawiają się również wyzwania. Jednym z nich jest konieczność dostosowania się pracowników do zmieniającego się środowiska pracy i nabywania nowych umiejętności. Przekwalifikowanie i ciągłe doskonalenie będą kluczowe dla zachowania konkurencyjności na rynku pracy.

Podsumowanie

Automatyzacja ma ogromny wpływ na przemysł i jego przyszłość. Przy odpowiednim wykorzystaniu technologii i dostosowaniu strategii, może przynieść wiele korzyści – zwiększenie wydajności, poprawa jakości, zwiększenie bezpieczeństwa i tworzenie nowych możliwości biznesowych. VENDO.ERP to innowacyjny system klasy ERP, który wykorzystuje automatyzację, zapewniając kompleksowe zarządzanie firmą. Ten nowoczesny system umożliwia skuteczną kontrolę i planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Poprzez optymalizację procesów i efektywne zarządzanie kosztami, VENDO.ERP przyczynia się do zwiększenia efektywności działań firmy. Automatyzacja zadań usprawnia codzienne operacje i umożliwia bieżącą kontrolę nad działaniami. Dzięki temu systemowi możliwe jest również doskonalenie obsługi klienta, redukcja kosztów i wzrost rentowności. VENDO.ERP dostarcza niezbędne informacje do podejmowania kluczowych decyzji, wspierając strategię przedsiębiorstwa.

Autor: Gracjan Przeniosło, Account Executive Services, CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP®


Artykuł ukazał się na łamach portalu myERP.pl

automatyzacja w przemyśle

Author: Justyna Forystek

Date: 21 czerwca 2023

Jak skutecznie wdrożyć rejestrację produkcji?


Autor: Bartłomiej Lux

Wiele firm na rynku aktywnie przegląda i szuka rozwiązań, które usprawnią im zarządzanie produkcją, zwiększą efektywność ich działań, wprowadzą kontrolę na tym co się aktualnie się dzieje na hali produkcyjnej. Borykamy się z niedoborem surowca, pracowników, mamy opóźnienia w realizacji zlecenia i często pochopnie podejmujemy decyzję o zakupie dodatkowej maszyny, która ma udrożnić nasze moce produkcyjne.

Warto przemyśleć czy to jest teraz miejsce i czas na zakupy maszyn? Może warto się zastanowić nad tym co obecnie jest i jak te zasoby są wykorzystywane?

Podstawą do prawidłowego planowania produkcji i weryfikacji efektywności pracy to tak naprawdę dobrze stworzona technologia i dobrze zwymiarowane w zakresie czasu operacje technologiczne. W wielu firmach technologie są zbiorcze lub uproszone co w niektórych przypadkach jest słuszne, lecz w większości przypadków powoduje, że tracimy kluczowe informacje o przebiegu procesu produkcyjnego.

Rozwiązanie informatyczne jest tutaj drugorzędne.

Możemy przecież rejestrować to co robimy w Excelu, na panelu produkcyjnym w systemie MES, czy też po prostu na kartce papieru. Problem, który widzę w wielu firmach, to element związany z tym „jak przekonać pracownika do rejestracji tego co robi?”. Wiele osób zarządzających produkcją ma podobne problemy a zagadnienie związane z rejestracją to kluczowy element, który ma wpływ na prawidłowe zarządzanie harmonogramem produkcji, rozliczaniem produkcji, kosztami produkcji, kalkulacją i ofertowaniem, a na końcu zyskiem firmy.

Jak to tego podejść? Jakich błędów nie popełniać? Jak skutecznie wdrożyć rejestrację tego co dzieje się na hali produkcyjnej?

Każda zmiana dla pracownika jest trudna i wiąże się z podejrzliwością. Każdy z pracowników zadaje sobie to samo pytanie – „po co mam to robić?” Zastanawia się, czy jak coś mu dłużej zajmie to go zwolnią, a może straci na tym finansowo? Pytań pojawia się coraz więcej. Bardzo często nawet Kierownik Produkcji ma podobne zdanie i nie jest zwolennikiem takiej rejestracji. Daje informacje zwrotne do pracowników, że mają rację, że rejestracja i obsługa komputera zajmie im więcej czasu niż sama praca.

Konkretny model działania

Na podstawie analizy udanych wdrożeń u klientów wysuwa się konkretny model działania, dobra praktyka, którą warto się podzielić. Więc, jak wdrożyć zmianę w organizacji i spowodować, że będzie ona pozytywnie odbierana a inne działy będą niecierpliwie czekały na jej wdrożenie?

 • Wdrożenie 5S – pracownicy często podnoszą argument związany z brakiem czasu na rejestrację swojej pracy. Warto rozważyć wdrożenie 5S (Seiri – sortowanie,  Seiton – systematyka, Seiso – sprzątanie, Seiketsu – standaryzacja, Shitsuke – samodyscyplina) co zwiększa efektywność pracownika w zakresie obsługi procesu na stanowisku pracy. Pracownik traci wtedy argumenty związane z brakiem czasu, ponieważ odzyskuje go właśnie dzięki metodzie 5S. Nie traci czasu na zagadnienia nie związane ze swoją pracą, odzyskuje czas i wzrasta jego zaangażowanie w zmianę procesu.
 •  Zmiana systemu wynagrodzenia – zmiana wynagrodzenia w każdej firmie jest trudną zmianą. Nasze doświadczenie są pozytywne w przypadku, gdy przyjęte zostało założenie, że pracownik na zmianie wynagrodzenia nie straci a może tylko zyskać. Wynagrodzenie akordowe, odpowiednie dodatki za akord, dodatki za prawidłową rejestrację, dodatek za 5S są elementami, które motywują pracownika do wydajniejszej pracy.
 • Komunikacja zmian – ważny i niezbędnym elementem jest komunikacja zmiany do pracowników działu, w którym zmianę przeprowadzamy, ale też do pozostałych pracowników z innych działów. Dobra komunikacja celów, informacja o postępach zmiany, korzyściach dla pracowników, organizacji jest bardzo ważnym elementem a jest często pomijana w firmach.

Warto rozważyć te kilka aspektów przygotowując się do zmian w tych obszarach. Na początek tylko 3 zmiany, które w bardzo krótkim czasie przyniosą wymierne efekty.


Artykuł ukazał się na platformie LinkedIn autora -> https://bit.ly/3XI8qxt

rejestracja produkcji

Author: Justyna Forystek

Date: 12 stycznia 2023

Praktyczne podejście do wdrożenia systemu klasy APS


system APS

Organizacja wdrożenia APS

Na początku warto zadać sobie pytanie, co rozumiemy pod pojęciem wdrożenia systemu klasy APS. Spotykałem się z różnymi oczekiwaniami klientów i różną definicją tego pojęcia. Dla niektórych jest to system, który pozwoli zaplanować produkcję według kryteriów, takich jak – oczekiwany termin realizacji czy też priorytet zlecenia. Dla innych jest to optymalizacja planu według różnych kryteriów.

Przyjmijmy, że APS nie buduje planu bazowego (planu zero). Tylko zajmuje się jego optymalizacją uwzględniając park maszynowy (kalendarz pracy, obłożenie, planowane przeglądy, zgłoszone awarie). Ale też pracowników (umiejętności pracowników, kalendarz ich pracy) i narzędzia niezbędne do realizacji. Ale też czasy przezbrojeń, matrycy przezbrojeń, strukturę produktu, czasy operacji.

Wdrożenie APS

Wdrożenie systemu APS to projekt podobny jak wdrożenie ERP czy też MES możemy wyróżnić kilka podstawowych kroków.

Pierwszy etap to odpowiedź na pytanie „po co to robimy” – ustalenie celów, kluczowe problemy biznesowe, procesy operacyjne, reguły biznesowe. Powstaje dokument opisujący te kwestie, etap ten najczęściej nazywany jest koncepcją biznesową, analizą przedwdrożeniową. Nazwa nie jest istotna, ważne żeby odpowiedział na pytanie, które sobie zadaliśmy.

Drugi etap to odpowiedź na pytanie – „jak to robimy”. Dokument opisany w punkcie pierwszym ewaluuje w fazę projektowania sposobu działania systemu APS.

Etap trzeci to konfiguracja systemu w oparciu o uzgodniony wspólnie dokument dwóch poprzednich etapów. 

Kolejny etap to etap związany z testowaniem rozwiązania, pracą przez użytkownika końcowego. Często w tym etapie następują jeszcze zmiany w konfiguracji, ponieważ obydwie strony lepiej poznają specyfikę, i produktu i firmy.

Przedostatni etap projektu to uruchomienie produkcyjne systemu. Tutaj może być to uruchomienie BIG BANG lub praca równoległa rozłożona w czasie co zdecydowanie w przypadku APS rekomenduję.

Ostatni etap, który jest nie mniej istotny, to wsparcie użytkownika podczas eksploatacji systemu. Wprowadzanie zmian do systemu. Musimy mieć świadomość, że proces wdrożenia systemu APS nie kończy się w momencie podpisania protokołu odbioru. Jeżeli system ma przynosić korzyści nie tylko na moment startu, ale również w przyszłości, która jest dynamiczna i zmienna, to potrzebuje wsparcia dostawcy. 

Integracja

Ważnym elementem etapów projektu jest etap konfiguracji, który powinien zawierać w sobie fazę związaną z integracją. Integracja z systemem ERP powinna być dwukierunkowa jeżeli ma to przynieść wartość organizacji. Dane zawarte w systemie ERP powinny być wysokiej jakości i to bardzo często jest problemem wdrożenia APS. Typowe dane niezbędne do prawidłowego działania systemu to:

 • Magazyny
 • Zasoby produkcyjne wraz z dostępnością
 • Zamówienia sprzedaży
 • Zlecenia produkcyjne
 • Zamówienia zakupu
 • Zapasy surowca
 • Zapasy półwyrobów
 • BOM
 • Technologia
 • Marszruty
 • Indeksy materiałowe wraz z cechami
 • Zasoby ludzkie wraz z dostępnością
 • Narzędzia
 • Matryca przezbrojeń
 • Marszruty alternatywne

Zakres danych oprócz tych podstawowych może ewaluować. Wyobraźmy sobie, że chcemy optymalizować nasz plan w oparciu o minimalizację kar umownych zapisanych w kontraktach. Kary umowne są naliczane w momencie przekroczenia terminów dostaw. System, żeby wykonać taką optymalizację, oprócz algorytmów, musi mieć dane związane z wielkością kar. Ilością dni zwłoki i innych danych, które bierze pod uwagę. Analizując systemy APS warto wziąć pod uwagę elastyczność, nie tylko w zakresie konfiguracji, ale integracji w zakresie komunikacji z ERP.

Ograniczenia

Planowanie i harmonogramowanie produkcji nie jest prostym zagadnieniem. Optymalizacja planu w oparciu o różne kryteria, ważne w danym okresie planowania, to zagadnienie skomplikowane. Decydując się na wdrożenie APS powinniśmy mieć podstawowe dane zgromadzone w ERP. Dane o wysokiej jakości, tj: opracowana technologia produkcji wraz z operacjami i normami czasu. Ale też zdefiniowane kalendarze zasobów ludzkich, kalendarze dostępności maszyn i urządzeń. Dostępność narzędzi, dostępność surowców i półwyrobów, powinny też zostać określone lead time na poszczególne surowce u dostawców. Dobre dane to podstawa, z którą najczęściej borykają się dostawcy systemów APS.

Brak tych danych powoduje, że projekty rozciągają się w czasie. Albo wręcz są zatrzymywane do momentu, kiedy organizacja klienta nie przygotuje się wewnętrznie do takiego projektu. Jako dostawca rozwiązania klasy APS widzimy, że pewne problemy występują w konkretnych branżach. Inne problemy planistyczne występują w firmach, które zajmują się drukiem fleksograficznym (np. zrównoleglenie zleceń, elementy nestingu). A inne w firmach, które zajmują się obróbką metali. Warto też, z mojego punktu widzenia, przygotować dobry zespół po stronie klienta, który będzie miał jasno określone cele do zrealizowania. A to niestety nie jest często spotykane co powoduje, że może powstać dodatkowe ograniczenie – ludzkie po stronie klienta.

system APS

Author: Justyna Forystek

Date: 1 grudnia 2022

Zasady e-szkoleń


Czym są e-szkolenia? Kto jest ich adresatem? Jakie są warunki zgłoszenia i udziału? Dlaczego warto uczestniczyć w e-szkoleniach?

CO TO JEST E-SZKOLENIE I CZYM RÓŻNI SIĘ OD WEBINARIUM?

 • E-szkolenie to wirtulane spotkanie instruktażowe poświęcone konkretnej tematyce.
 • To forma pośrednia pomiędzy otwartym webinarium, a indywidualnym szkoleniem.
 • Realizowane zgodnie z wcześniej ustaloną agendą.
 • Bazujące w głównej mierze na systemie i pokazujące konkretne funkcjonalności z omawianego zakresu.
 • Utrwalone w formie nagrania i wzbogacone materiałem dydaktycznym udostępnianym wyłącznie uczestnikom.

DLA KOGO JEST E-SZKOLENIE?

 • E-szkolenia dedykowane są wszystkim użytkownikom systemu zainteresowanym konkretnym zagadnieniem.
 • Osobom, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności dotyczące wykorzystania VENDO.ERP w danym obszarze.
 • W ramach jednej firmy nie ma ograniczenia co do ilości uczestników e-szkolenia.

DLACZEGO WARTO?

E-szkolenie to znakomita okazja do:

 • lepszego poznania możliwości użytkowanego systemu,
 • – rozwinięcia własnych umiejętności,
 • nabycia wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej,

a przez to do:

 •  jeszcze pełniejszego wykorzystania posiadanych narzędzi,
 • lepszej organizacji pracy,
 • wyższej efektywności realizowanych działań.

CZY E-SZKOLENIE JEST PŁATNE?

 • Udział w e-szkoleniu jest płatny. Dokładnie tyle ile czasu będzie trwało e-szkolenie, tyle zostanie pobranych godzin z pakietu instruktażowego. W przypadku braku pakietu lub jego wykorzystania, udział w e-szkoleniu rozliczany będzie z umowy serwisowej lub fakturą.
 • Klienci z Pakietem Premium nagranie ze szkolenia otrzymują w ramach jednej opłaty za szkolenie.
 • Otrzymanie nagrania z e-szkolenia dla Klientów posiadających pozostałe pakiety, będzie wiązało się z kwotą w wysokości 99 zł netto, na którą zostanie wystawiona faktura. Chęć otrzymania nagrania należy zaznaczyć rejestrując się na e-szkolenie, w innym wypadku nagranie nie zostanie wysłane, a opłata nie nie zostanie pobrana.
 • Podstawą do rozliczenia jest faktyczny udział w szkoleniu. Osoby zapisane a nieobecne nie będą obciążane kosztem.
 • Niezależnie od ilości uczestników z jednej organizacji, „koszt udziału” liczony jest tylko raz, jako udział firmy, nie poszczególnych pracowników.

JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ UDZIAŁU?

Zaproszenia na e-szkolenia, podobnie jak na webinaria, dystrybuowane będą w formie maila.

Mail zawierać będzie:

 • datę i godzinę spotkania,
 • tematykę e-szkolenia wraz ze szczegółową agendą,
 • czas trwania spotkania równy liczbie rozliczonych godzin serwisowych,
 • link do formularza rejestracyjnego.

Formularz rejestracyjny poza standardowymi polami: imię i nazwisko, firma, e-mail, zgoda na przetwarzanie danych, wymaga także potwierdzenia znajomości zasad dotyczących rozliczania udziału w e-szkoleniach.

JAK UCZESTNICZYĆ?

W odpowiedzi na wypełniony formularz rejestracyjny (automatycznie i natychmiastowo) i na wskazany w nim adres email otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem rejestracji na wydarzenie. W mailu tym znajduje się indywidualny link dostępowy do pokoju szkoleniowego.

Zapraszamy do rejestracji i udziału.

Author: Justyna Forystek

Date: 1 stycznia 2022