https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/
Ikona
Ikona Strefa klienta
Ikona Umów prezentację

CFI Systemy Informatyczne Mocną Firmą Godną Zaufania 2023


Mocna Firma Godna Zaufania 2023

CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania tytułem i Godłem Mocna Firma Zaufania 2023.
Jak przeczytaliśmy w uzasadnieniu, na to wyróżnienie wpłynął nasz efektywny i dynamiczny rozwój. Dziękujemy za to wyróżnienie.

eksperci w produkcji

Author: Justyna Forystek

Date: 15 maja 2023

Radosnych Świąt


Klienci, Partnerzy i Przyjaciele,
spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodziny. Niech 2023 rok upłynie pod znakiem pozytywnych emocji oraz wielu sukcesów osobistych i zawodowych życzy zespół VENDO.ERP

Author: Justyna Forystek

Date: 20 grudnia 2022

Certyfikat „Lider Bezpiecznej Pracy”


lider bezpiecznej pracy

Miło nam poinformować, że CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP® zdobyło certyfikat „Lider Bezpiecznej Pracy”.

Jest to certyfikat, który potwierdza pozytywny wizerunek firmy, firmy bezpiecznej i przyjaznej swoim i przyszłym pracownikom. Pozwala on też wybrać lub zweryfikować potencjalnego usługodawcę i partnera biznesowego.

Author: Justyna Forystek

Date: 2 grudnia 2022

Dotacje na zakup oprogramowania


Informatyzacja województwa śląskiego

RPO 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – to program, w ramach którego firmy z sektora MŚP mogą się ubiegać o dotacje na zakup oprogramowania w celu wprowadzenia nowych bądź optymalizacji dotychczasowych procesów biznesowych.

Termin konkursu:
od 7 sierpnia do 18 września 2018

Typ projektu:
informatyzacja przedsiębiorstw

Cele projektu:
Zakup oprogramowania, wspierającego prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz. Wsparcie inwestycji, w wyniku których przedsiębiorstwa MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz usprawniać pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.

Modele objęte wsparciem:

  • B2B – Business to Business – automatyzacja procesów biznesowych, realizowanych we współpracy z innymi przedsiębiorstwami,
  • B2C – Business to Customer – wsparcie relacji przedsiębiorstwo – konsument (e-usługi, sprzedaż online),
  • B2E – Business to Employee – wsparcie relacji przedsiębiorstwo – pracownik, np. systemy zarządzania przedsiębiorstwem,
  • C2C – Customer to Customer – np. portale sprzedażowe.

Kto może wnioskować?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Co można sfinansować?

  • zakup środków trwałych,
  • zakup licencji (np. oprogramowania),
  • koszty usług doradczych,
  • koszty personelu (umowy cywilno-prawne),
  • koszty szkoleń pracowników w zakresie obsługi systemu.

Jaka jest wartość dofinansowania?

W ramach projektu można pozyskać dofinansowanie w wysokości od 50.000 zł do 500.000 zł.

Jaką część projektu można sfinansować?

35% dla średnich i  45% dla małych firm.

Wydatki objęte pomocą de minimis – 50% wsparcia.

Jak zacząć?

Skontaktuj się ze swoim opiekunem lub napisz maila na adres biuro@cfi.pl.
Przedstaw swoje plany inwestycyjne.
Wyraź zgodę na weryfikację.

Przypominamy, że procedury i formalności związane z wnioskowaniem możesz powierzyć współpracującej z nami firmie INTERLOGIC.

Author: webgoadm

Date: 6 sierpnia 2018