math

System BI VENDO.ERP®

to rozwiązanie umożliwiające przekształcenie danych dotyczących różnych obszarów działania przedsiębiorstwa i gromadzonych w systemie, i zaprezentowanie ich w postaci czytelnych i łatwych do analizy raportów, stanowiących źródło wiedzy będącej podstawą podejmowanych decyzji.

Predefiniowane raporty

Wbudowane w poszczególne moduły VENDO.ERP predefiniowane raporty obejmują obszar sprzedaży, magazynu, produkcji i księgowość. W każdym z powyższych obszarów dostępnych jest kilka lub kilkanaście raportów. Każdy z raportów prezentuje inny aspekt działania, obejmuje inne wartości lub kryteria ich doboru. Wielość dostępnych zestawień i ich zróżnicowanie pozwala na wybór najbardziej optymalnego w danym momencie raportu.

Arkusz kalkulacyjny

VENDO.ERP® umożliwia podłączenie się do zawartych w bazie danych poprzez arkusz kalkulacyjny np. Excel. Wykorzystanie takiego rozwiązania pozwala rozszerzyć możliwości raportowania i w oparciu o tzw. widoki tworzyć dowolne, niezdefiniowane w systemie zestawienia, raporty, czy tabele przestawne.

Możliwości

 • analizy krzyżowe sprzedaży – wg klienta, regionu, handlowca, towaru, grupy towarów, miesięcy
 • raporty pracowitości pracowników – wg liczby wystawionych dokumentów, wielkości sprzedaży, marży, liczby wykonanych kontaktów
 • analiza obrotów – analiza obrotów magazynowych za dany okres, na wybranych magazynach i grupach towarów
 • magazyn – raportowanie stanów i wartości magazynowych na wybrany dzień, wg dostawców, obroty magazynowe, wyszukiwanie zalegających towarów
 • wydruki – wydruki transakcji, cenników, list inwentaryzacyjnych, itp.
 • analiza kosztów – analiza kosztów sprzedaży, produkcji, serwisu w szerokim ujęciu, analizy krzyżowe
 • prognoza płatności – prognozowanie stanu środków finansowych na zadany dzień
 • generowanie zamówień – generowanie zamówień do dostawcy na podstawie wykonanej sprzedaży w określonym okresie
 • należności – przeglądanie i wydruk zaległości kontrahentów, ponagleń zapłaty, not odsetkowych
 • produkcja –raporty wydajności pracowników, raporty rzeczywistych kosztów realizacji produkcji, rozliczenie zleceń
 • eksport analiz i raportów do MS Excela
 • dostęp do danych w bazie bezpośrednio z arkuszy kalkulacyjnych (np. MS Excel, Open Office)

Korzyści

 • kontrola kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa
 • gwarancja poprawności danych
 • wysoka dokładność analizowanych kosztów
 • niska czasochłonność przygotowania raportów i analiz
 • bieżąca kontrola kosztów i wsparcie w ich rozliczaniu
 • szybki dostęp do informacji zarządczej
 • możliwość podejmowania bardziej trafnych decyzji
 • możliwość szybkiego wprowadzania działań korygujących

VENDO.ERP® BI

to element kompleksowego rozwiązania VENDO.ERP® obecny w każdym z podstawowych modułów odpowiadających obszarom działalności przedsiębiorstwa. Przygotowane z jego udziałem raporty i analizy korzystają z danych wprowadzonych do systemu i w nim gromadzonych. Dokładność i szczegółowość opracowywanych zestawień zależna jest więc od jakości i ilości danych dostępnych w systemie.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.