1 marca 2018

CFI Systemy Informatyczne nominowane do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Nasze pomysły, praca i zaangażowanie, po raz kolejny zostały zauważone. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak to prestiżowe wyróżnienie dla innowacyjnych i ukierunkowanych na przyszłość projektów, których realizacja przyczynia się do równoważnego rozwoju kraju. Nominację w kategorii „Innowacje w IT” zawdzięczamy naszemu projektowi: „Autonomiczny system planowania, harmonogramowania […]
17 stycznia 2018

Generator raportów z wykresami

Wraz z wydaniem nowej wersji systemu Vendo ERP pojawiła się możliwość łatwego tworzenia własnych raportów oraz obrazowania ich przy pomocy wykresów. Tym samym znaczącemu zwiększeniu uległy możliwości analityczne systemu i zaspokojona została potrzeba posiłkowania się dodatkowymi systemami w celu wizualizacji danych na wykresach.
15 grudnia 2017

Kontrola jakości na najwyższym poziomie

W Vendo ERP rozbudowaniu uległa funkcjonalność związana bezpośrednio z kontrolą jakości. W najnowszej wersji usprawniono możliwość tworzenia siatek pomiarów dla detali produkowanych, tworzenia definicji i typów pomiarów oraz rejestrowania narzędzi do konkretnych zleceń wraz z oznaczaniem ich przebiegów.
31 października 2017

Planowanie produkcji rozbudowane o surowce

Rozbudowie i usprawnieniu uległy algorytmy planowania produkcji. W aktualnej wersji programu Vendo ERP dodane zostały między innymi: wizualizacja dostępności surowca w czasie wraz z optymalnymi datami zamówień oraz możliwość planowania produkcji przy użyciu mieszanych metodyk poprzez blokowanie na wykresie Gantta wybranych zleceń produkcyjnych i planowanie automatyczne pozostałych operacji.
28 lipca 2017

Moduł MWS rozbudowany o obsługę jednostek logistycznych

Vendo ERP to nie tylko rozbudowany system dedykowany obsłudze firm produkcyjnych, to także zaawansowane narzędzie do wsparcia logistyki przedsiębiorstw. Szereg zaawansowanych funkcji takich jak, optymalizacja ścieżki rozłożenia i kompletacji, wieloetapowe procesy logistyczne, czy obsługa kontroli wyrywkowej zostały wzbogacone o obsługę Jednostek logistycznych zarówno jedno jak i niejednorodnych. To kolejne usprawnienie, które przybliża Vendo ERP do […]
1 marca 2017

Ukłon w stronę działów IT – Pluginy

W najnowszej wersji Vendo ERP swoją odsłonę miała unikatowa funkcjonalność. Możliwość tworzenia pluginów bo o niej mowa pozwoliła na skrócenie „time to market” dla nietypowych funkcjonalności pisanych na potrzeby naszych klientów. Uwolniliśmy się tym samym od konieczności oczekiwania na wydanie nowej wersji systemu zawierającej często bardzo oczekiwane funkcje. Z drugiej strony pluginy pozwalają na tworzenie […]
Zadzwoń